Et komplet system

Danline har udviklet et komplet system, til styring af alle "elektriske" opgaver på en campingplads.

For 10 år siden, var det både bekosteligt og omstændeligt, at udvikle styrings systemer. Men i de sidste 5 år, er der kommet super smarte og prisbillige chips på markedet, som har fået udviklings omkostninger og udviklings tiden  til at falde dramatisk.

Et integreret system til styring

Centralt i systemet er MQTT kø systemet, som binder hele systemet sammen. De enkelt bokse kommunikerer med hinanden via kø systemet, således at forbrug og informationer fra den ene boks, overføres til de øvrige.

Kø systemet, gør det muligt, at et tastatur/kode på en boks, aktiverer funktioner på en anden boks.

Opsætning af hele systemet foregår i FRF-booking. Hver enkelt FRF controller, kontakter FRF booking, når det starter op, og viser sin MAC-adresse.  Kun bokse med ”godkendte” MAC adresser, kan kommunikere med systemet.

Alle kortscanninger registreres af FRF.booking. Alle aktive kort er overført til hver enkelt controller, således at systemet i det enkelte bruserum, kan køre uden internet. Overførsel til FRF.booking forudsætter, at der er internet forbindelse.

Wifi eller kablet.

Systemet kan køre via wifi, eller der kan kobles op med fast kabling.

Softwaren i de enkelte bokse, kan online opdateres af Danline, hvis der opstår behov for dette. I hver boks, kan der ligge 3 software pakker, pakken som boksen er født med, den der kører just nu, og en eventuel tidligere version.

IOT-Controller

Danline har udviklet en moderne, og prisbillig controller til styring af installationerne på campingpladser, systemet bygger på de nyeste komponenter.

Controlleren har følgende features

4 stk Wiegand porte til tastaturer og kortlæsere

4 stk relæ udgange til styring af relæer

Ethernet til kablet internet, eller Wifi

Kortlæsere - tastaturer & kundekort

Alle korlæsere og tastaturer, som kører Wiegand protokollen, kan kobles til systemet.

Til den enkelte booking, kan der oprettes flere kort, ligesom der kan kobles talkoder på bookingen.

Talkoder og kort, bliver standard oprettet, således at de er gyldige i booking perioden. Denne kan dog ændres.

Der kan i systemet oprettes ”administrative” koder og kort, som giver adgang til special funktioner, såsom at tænde alle brusere, sætte bruser på std. by., åbne bom, lukke bom etc.

LCD display - vis penge på kort

I bruserum, kan man installere et lille LCD display, som kan vise hvor mange penge der er tilbage på kundekortet.

Displayet er 4 x 8 cm, og 3 cm dyb.

Displayet opdateres via Modbus-kanalen.

Al elektronik i enheden er forseglet og modstandsdygtig overfor fugt.

 

Ved bruser kan displayet kobles på 2 måder:

  1. Hvis bruser kører i "Payback-mode",  vises restbeløb på kort mens du bruser.
  2. Hvis bruser kører i "Akku", så vises hvor lang tid du har tilbage før bruser slukker.

I fællesrum mv. kan displayet, bruges til at gæsterne kan aflæse kort beløb.

Danplanner-IOT kan åbne og lukke bommen på mange måder

Nummerplade scanning:

Axis cameraet - P1455-LE-3 er total integreret i systemet, som når kameraet læser en nummerplade, bliver "nummeret" sendt til den boks, som styrer bommen.

Kortscanning:

Ved bommen placeres en kortlæser.

Talkoder:

Indtastning af kode - får bommen til at åbne.

Tidsstyring:

Bommen kan også tidsstyres. Via tidsstyring, kan man afkoble scannere og tastaturer.

Inde & Ude:

Danplanner kan holder styr på, hvor mange biler den enkelte booking har på pladsen. Således at hvis man prøver at køre flere end de tilladte maks ind. så åbner bommen ikke.

Automatisk lagring af nummerplade:

Danplanner, kan automatisk tildele den enkelte booking et kode nummer. Når koden tastes ved bommen, så flyttes den nummerplade som kameraet sidst har set, ind på den booking som koden tilhører.

Wifi / Ethernet styret strøm - aflæsning & tænd/sluk

MODBUS

Modbus protokollen er yderst udbredt i industri styring. Protokollen går tilbage til 1979, og der findes meget standard udstyr, som understøtter protokollen.

Hver DANNPLANNER-IOT controller har en Modbus-kanal, som kan styre mere end  30 modbus enheder.

Strømmålere:

På modbus kanalen, kan man koble intelligente strømmålere, således at tænd, sluk og aflæsning at stand kan ske fuldautomatisk.

Skal systemet kunne tænde og slukke, skal der være et hjælperelæ for hver måler.

Når en campist tænder for strømmen, registrerer systemet, at måleren er koblet til den booking, som kortet/koden tilhører.

Campisterne kan ikke slukke for hinandens strøm.

Tænd og sluk, gennemføres med en scanning/kode efterfulgt af en talkode, eks. KORTXXXXX + 44, betyder tænd på strøm på plads 44.

I FRF booking, kan man se, hvilke pladser der har tændt for de enkelte strømstik, ligeledes kan man centralt tænde og slukke for strømmen, samt aflæse måler stand.

Efter en eventuel strømafbrydelse, genstart af systemet, vil systemet reetablere status fra før genstart.

Hvis systemet mister kontakten til en strømmåler, bliver der udløst en alarm, som kan ses i receptionen. 

Radiostyret strømstyring - Lorawan

Lorawan

Lorawan er et kommunikations netværk opfundet af Semtech.

Den store fordel ved et Lorawan netværk, er systemet rækkevidde som er adskillige kilometre på en campingplads.

I et Lorawan netværk overfører man meget små datamænger, ved ret lav hastighed.

I et lorawan netværk, skal man have en sender - eks. Milesight UG56 eller UG67, begge kan styre flere hundrede noder - modtagere.

 

Strømmåling

Strømmålingen - udføres af en MODBUS styrbar måler eks. Fineco Em115 Mod-d0

Denne måler kan samtidig styre et hjælperelæ, som tænder og slukker for strømmen.

 

Materiale prisen pr strømudtag, kan holdes under 500 kr/stik.

Bad & brus

I det enkelte baderum, placeres der et tastatur, med indbygget kortlæser.

Systemet kan sættes op, således at en ”scanning/kode”, giver varmt vand i x minutter.

Scanner man igen får man varmt vand i 2 * X minutter.

Det kan også opsættes, således at anden scanning, slukker for vandet, og ”tilbagebetaler” den tid man ikke brugte.

Der kan opsættes tidsstyring, således at enkelte baderum, kobles af eks. om natten, eller når der gøres rent.

Et bad der af afkoblet, kan ikke benyttes, og tastaturet blinker.

Danplanner

×