Ressourcer

Udlejningsenheder bliver opbygget via ressourcer. På ressourcen angiver man de informationer som ressourcen skal have. Der er en lang række af muligheder, og ud fra ressource typen vælger man selv hvilke felter der skal kunne udfyldes.

Typisk har campingpladser rigtig mange ressourcer som er mere eller mindre ens, fx standard pladser, som kan udlejes på mange forskellige måder. Man opretter som udgangspunkt én ressource som man kalder Standard plads, udfylder informationerne og giver den et nr. Hvis man har 100 standard pladser skal alle disse oprettes som ressourcer, og her kan man angive et antal kopier man ønsker at oprette, så man slipper for manuelt at udfylde informationerne for hver. Herefter mangler kun placeringen af ressourcen at blive angivet. Placeringen giver senere mulighed for at booke via pladskortet, hvis man ønsker kunden skal kunne dette.

På ressourcen kan man tilføje en måler. På en campingplads kan dette være en elmåler, hvor man i systemet kan tilslutte måleren til den måler man har til at stå på den specifikke plads. Hvis man har udlejning af køretøjer, kan man bruge måleren til at holde styr på kørte kilometer.

Produkter

Produkterne i Danplanner er hvad kunden kan se, når de går ind for at booke online, samt hvad der kan vælges ved oprettelse af en booking i Danplanner. Selve produktet indeholder prissætningen, betingelserne, mulige tilkøb og eventuelle inkluderede produkter. På produktet tilføjes de ressourcer som hører til produktet, og det vil være ressourcen som bliver booket ud fra produktet. En given ressource kan derfor godt tilføjes og udbydes gennem flere forskellige produkter med mulighed for vidt forskellig opsætning, hvis man ønsker det.

Prissætningen er yderst fleksibel og laves ud fra perioderne. Her kan man angive en pris enten for hele perioden, eller pr. dag. Man kan give rabat ved flerdagsbookinger, lave betingelser hvor en pris gælder hvis betingelserne er opfyldt, og oprette og tilføje tilkøbsprodukter, som man kan gøre inkluderet, påkrævet eller mulig at tilvælge.

Man kan tilføje en lang række ankomst- og afrejsedage samt kombinere dem med min og maks. antal dage en booking skal/må være for at en given pris er gyldig. Dette giver mulighed for at give rabatter eller øge prisen ved specifikke bookinger.

Med betalingsbetingelser vælger du selv, hvornår kunden skal betale for bookingen. Dette kunne fx være hele beløbet ved booking eller ankomst, eller betaling et givent antal dage efter booking eller før ankomst.

Derudover kan man tilføje et depositum, angive finanskonto, sætte et maks. antal personer, tilføje tilkøbsprodukter, som også kan gøres påkrævet eller inkluderet i bookingen, vælge om kunden skal kunne booke via pladskort samt vælge hvor produktet skal være tilgængeligt.

Perioder

Perioder bliver brugt til prissætningen af produkterne. På produktet angiver man en pris ud fra perioden. Når kunden så booker et produkt, vil prisen blive sat efter hvilken periode datoen ligger i og hvilken pris der er sat på produktet i denne periode. Dette giver en enorm fleksibilitet i forhold til prissætning og alligevel skal man kun oprette perioderne én gang hvorefter man kan kopiere dem til de kommende år. Man slipper altså for at bøvle med helligdage, uger osv. mere end en gang.

Typisk vil man oprette en højsæson, lavsæson, og nogen vil også oprette perioder omkring helligdage, fx påsken. Perioderne er lavet så man kun skal oprette dem én gang, og derefter blot overføre dem til de kommende år.

Finans

Danplanner har et indbygget finansmodul, som holder styr på alle transaktioner igennem systemet. Alle disse finansposter samt faktura kan findes på de tilhørende lister.

Danplanner integrerer også med økonomisystemet E-conomic, hvor det er muligt via et enkelt klik at overføre alle dine finansposter som er oprettet siden sidste overførsel til e-conomic. Denne overførsel kører som standard igennem en komprimeringsrutine, som betyder der kun oprettes få poster i E-conomic, for hver overførsel. Ønskes dette ikke, kan posterne også overføres en til en.

Danplanner

×